Proverbe

Nu moştenim pământul de la strămoşi, ci îl împrumutăm de la copiii noştri.

Perioada sovetică

Ca o adoua naştere a satului nostru trebuie considerată ziua de 17 martie 1947 cînd 110 ţărani sau unit într-un colhoz.

În grupul de iniţiativă au lucrat: Iv. Isaevici Moraru, actualmente conducatore de zvenou, Grigorie P. Arion, V. T. Socolov ş.a. în total 40 de persoane.

În cîrmuirea colhozului „Советская Молдавия” au fost aleşi: Vas. Fiodorovici Poleacov (preşedinte), Gr. Broi, Şt. Mandea, Anton Fil. Tinică ş.a.

Colhozul sa început de la un cal, erau 1800 ha. de pământ.

Mai târziu în anul 1948 colhozul a primit de la stat 20 de cai returnaţi din armată. În prima toamnă colhoznică sa semănat manual 400 ha de griu. Era foamete şi semănătorii se clatinau de slăbiciune în bătaia vântului. În anul 1948 punctul de înscriere a cailor de pe lîngă С.М.Т. a ajutat colhozul sa samene 300 ha de păpuşoi. A apărut şi o fermă cu 5 vaci. Colhozului iau trimis 2 tractoare şi un combain dar din pricina că nu erau specialişti cele 400 ha de pământ au fost cosite manual.

 

1948 Hagimus

1948

Primii noştri tractorişti au fost: Ştefan Romanenco şi Ion Ţiganu care în anul 1949 au tras primele brazde. În acest an colhozul avea 110 vite cornute mari şi 60 de cai. Sa început valorificarea luncii Nistrului.

Anul 1953

Anul 1953 statul a construit o şcoală nouă, iar colhozul încă 12 săli de clasă.

Au trecut anii! Satul nostru este de nerecunoscut. Dacă în 22 de ani din 1918 pînă în 1940, au fost construite 146 de căsuţe, atunci din 1945 pînă în 1975 - 656 de case cu duşalile şi acoperite cu olane şi ardezie. În aceste case sunt peste 500 de televizoare, 200 aparate de radio, circa 400 maşini de spălat, aspiratoare de praf, frigidere etc.

Colhozul „Sovetskaia Moldavia” dispune de 2400 ha arabile. Din care livezi 285 ha, vii 272 ha, legume 280 ha. Colhozul este deservit de 62 tractoare, 11 combaine, 26 automaşini şi multă altă tehnică.

Tot ce vedem noi astăzi sa înfăptuit treptat. Iaca cîteva rînduri laconice din trecutul colhozului:

1947 – 1 cal şi 1800 ha pământ.

1953 – statul a construit o şcoală nouă.

1956 – valorificarea luncii.

1958 – sa început construirea sistemului de irigaşie. Sa terminat în 1961.

1952 - Sărbătoarea zilei de 1 mai in sat

1955 - Brigadirul V. F. Poleacov şi preşedintele colhoyului V. P. Voldîrev

 

 

1960 - În livada colhozului.

1962 - Grădiniţa de copii a colhozului

 

1967 – Copii din sat au primit cadou clădirea cu două etaje a unei grădiniţe. Creşte cu 140 de locuri.


1967 – În clădirea Casei de cultură ( care a costat 220000 de rub. ) cu ocazia jubileului de 20 de ani de la înfiinţarea colhozului „Sovetskaia Moldavia” preşedintele colhozului V.P. Boldîrev înmânează cadouri veteranilor colhozului.

1968 – Sa dat în expluatare un complex-zootehnic pentru 600 vite.

1970 – Sa dat în expluatare baia comunală a colhozului.

1971 – Specialiştii colhozului au primit o clădire colhozului cu două etaje, 8 apartamente.

1972 – A început sa funcţioneze frigiderul cu capacitate de 750 tone.

 

Schimbări mari sau petrecut în anii puterii sovetice. La 1 octombrie 1944 (atunci sa început anul de învăţămint) în şcoala primară erau 2 învăţători şi 80 de elevi.

Sătea de carte creşte în condiţii grele: lipsa de manuale, caiete, local, cadre didactice. Creşte numărulş claselor şi a învăţătoror. În anul 1945 erau 3 învăţători, 135 elevi, 2 localuri ale şcolii.

În anul 1946 se închiriază încă un local nou. Numărul elevilor ajunge pînă la 150 de elevi instruiţi şi educaşi de 4 ani.

În luptă cu foamea şi analfabetizmul creşte numărul elevilor pînă la 182 şi în anul 1947 lucrează 5 învăţători şi încă o casa încheriată.

În anul 1948 se deschide clasa a cincea completînduse cu elevi din promoţiile precedente.

 

 

Casa de cultură

1951 - prima promoţie a clasei a şaptea.

1956 - instructoarea superioară de pioneri M.A. Obuh. Astăzi legumicultoarea fruntaşă.

 

Din cele cinci clădiri risipite prin tot satul, se trece în şcoala nouă. În anul 1966 şcoala trece la învăţământul de 8 ani, iar în anul 1967 prima promoţie clasei a a zecea din 18 elevi.

 

1970 – elevii se pregătesc pentru demonstraţie.

 

În anul de învăţămînt 1975-1976 şcoala medie din satul Hagimus o frecventează 400 de elevi pe care îi instruesc 29 de învăţători. Pînă în prezent au absolvit şcoala medie 303 elevi. Aproape 40% din ei au căpătat studii superioare, mai mult de 20-studii medii speciale, iar mulţi îşi continuă încă studiile.

În anul 1947 în colhoz nu era nici un specialist cu studii medii speciale, azi în producţia colhozului aplică în practică ştiinţa agrotehnică avansată 47 de specialişti cu studii medii şi superioare.

Datorită colhozului, muncii membrilor lui, sa schimbat şi peizajul luncii Nistrului.

În anul 1970 venitul bănesc al colhozului a alcătuit 1 mln. 661000 de ruble.

În anul 1975 venitul bănesc al colozului a crescut pînă la 3 mln. 069000 de ruble. Dar cît de mult sa întărit baza tehnico-materială a colhozului. În prezent colhozul dispune de 70 de tractoare, 27 de automobile, 12 combaine.

În cele 820 case din sat sa aprins lampa lui Ilici! Toate casele sint radioficate. Satul analfabet de altădată se obonează la 2-3 gazete şi reviste, care are peste 15 mii de cărţi. Casa de cultură. Sătenii au procurat peste 80 de motociclete şi de limuzine.

 

Anii 1968-1069. Oaspeţii din R. P. Bulgaria ne viziteză satul. Fotograf II. Eroul Muncii socialiste preşedintele colhozului V. P. Boldîrev îi întâmpină oaspeţi.

 

1972 În familia medicului veterinar F. V. Poleacov după o zi de muncă.

 

 

Pentru succese înalte în muncă Partidul comunist şi Guvernul Sovetic a apreciat înalt munca colhozului colhoznicilor noştri. Au fost decoraţi 84 de colhoznici cu ordene şi medalii. Din ei 3 cu Ordenul Lenin. (Moraru Daria, Romanenco Ana şi Arion Denis)

 

 

Consătenii noştri păstrează cu sfinţenie amintirea celor căzuţi pentru eliberarea satului.