Proverbe

Lumina zilei care trezeşte vederea, orbeşte bufniţele.

Movila lui suvorov

movila lui suvorov
0 
0 
0 
1 2